top of page

הכנס והאסיפה השנתית הכללית- 2019

שימור בישראל- עבר, הווה, עתיד

כנס חגיגי לכבוד 10 שנים להיווסדות הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות

08:30-09:00-  התכנסות והרשמה

09:00-09:30-  דברי פתיחה וברכות- מעיינה פליס, יו"ר הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות

                                                         רענן כסלו, ראש מנהל שימור בראשות העתיקות

                                                         ליאורה בארי, סמנכ"לית מוזיאון ארצות המקרא

מושב ראשון "עבר", יו"ר:  חני גרין

09:30-09:50- דוד ביגלאייזן- מבט לאחור

09:50-10:10- יעל פורמן נעמן- מ"משמר מונומנטים" ל"מינהל שימור", ההיסטוריה של השימור ברשות העתיקות

10:10-10:30- גאלב אבו דיאב- תולדות שימור הפסיפסים בארץ

10:30-10:50- עירית לב בייט והדס סרי- שני נאדות עור מתקופת מרד בר כוכבא: סיפורם ההיסטורי ותהליך שימורם 

                       על ידי שלושה דורות של משמרים ישראלים

10:50-11:00- שאלות

11:00-11:30- הפסקת קפה

 

מושב שני "הווה", יו"ר: שי פרקש

11:30-12:10- יורם חיימי- חפירות ארכיאולוגיות במחנה ההשמדה סוביבור 2007-2017

12:10-12:30- דריה קינן (הרצאה באנגלית)-  Leaving less trace.  New methodologies in the treatment of art on paper

12:30-12:50- מימי לביא- שימור, נייר וכל השאר

12:50-13:00- שאלות

13:00-14:00- ארוחת צהריים

 

מושב שלישי "עתיד", יו"ר: שמוליק פרייריך

14:00-14:20- פרופ' יובל גורן- מעבדת מחקר מלווה שימור: המצב בהווה ומחשבות על העתיד

14:20-14:40- ד"ר אליסון קופיאצקי ומיכל בלנקט-גנור- שימור בתנועה: על האתגרים בתיעוד פריטים ואחסון מידע בתערוכות

                       נודדות ובאוספים פנימיים

14:40-14:50- שאלות

14:50-15:30- פאנל בנושא: היום ומחר- עתיד השימור בארץ

15:30-16:00- אסיפה כללית לחברי ארגון המשמרים בלבד בהנחייתה של מעיינה פליס יו"ר הארגון

 

_SV15501.jpg
bottom of page