top of page

הכנס והאסיפה השנתית הכללית- 2020

ניקוי בשימור: תיאוריה,פרקטיקה ואתיקה

מוזיאון אשדוד לאומנות

8:30-9:30- התכנסות, הרשמה וסבבי סיורים מודרכים במוזיאון

9:30-10:00- דברי פתיחה וברכות:  

מעיינה פליס, יו"ר הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות

נציגות מוזיאון אשדוד לאמנות

 

מושב ראשון  יו"ר:  אדריאן גנור

10:00-10:25- ג'ק נגר: האם בכלל לנקות ולמה? דיון בנושא דרך הסתכלות על מקרי מבחן בתחום המורשת הבנויה

10:25-10:50- פליקס ספיבק: "משחקי הג'ל"- שימוש באגרוז לניקוי בעת שימור קופסת משחק מתחילת המאה ה-20  

10:50-11:15- עירית לב-בייט: התמודדות שימורית עם נזקי שריפה במחסני המוזיאון לתרבות הבדואית, מרכז ג'ו אלון

 

11:15-11:45- הפסקת קפה

 

מושב שני, יו"ר:  ירמי זטלנד 

11:45-12:10- ילנה קופרשמידט, ויקטוריה נוסיקובסקי, איליה רזניצקי:  "ניקוי" בשימור מתכות:  מבט על שגרת העבודה במעבדת מתכת של רשות העתיקות

12:10-12:35- ג'סיקה לווינסקי:  טיוח תרבותי

12:35-13:00- קלרה אייל קרלובה:  אותנטיות והתערבויות קודמות- הערכתן בתהליכי שימור לאור המטרות האוצרותיות

 

13:00-14:00- ארוחת צהרים

 

מושב שלישי "טיפים קצרים", יו"ר: עירית לב בייט

14:00-15:00- גלי ביינר:  מכשיר לחץ אוויר בשימוש בידי המשמר

אנמארי ברטפלד:  מתקן אחיזה מאולתר לחפצים לא רגולרים בצורתם

מיכאל קארו:  טיפים לשימור אמנות על נייר בסביבה לא מאוקלמת

שרון תג'ר:  2 טיפים לשימוש במגנטים

 

15:00-16:00- אסיפה כללית לחברי ארגון המשמרים בלבד בהנחייתה של מעיינה פליס יו"ר הארגון

bottom of page