top of page

מהו שימור

 

שימור מתייחס להגנה וטיפול של מורשת תרבותית מוחשית; מורשת הכוללת יצירות אמנות, ארכיטקטורה, ארכיאולוגיה ואוספי מוזיאון. פעולות שימור כוללות בדיקה, תיעוד, טיפול וטיפול באוספים, הידוע גם בשימור מונע.

שימור המורשת התרבותית מתאפשר באמצעות מחקר מדעי של חומרים, טכניקות, עיצוב ואסתטיקה. 

מלאכת השימור נעשית על-ידי משמרים/משחזרים אשר קיבלו הכשרה מיוחדת בטכניקות שימור ושחזור.

בבסיס שימור המורשת התרבותית עומדים שלושה עקרונות אתיים:

  • התערבות מינימאלית

  • חומרים מתאימים ושיטות עבודה הפיכות

  • תיעוד מלא של תהליך העבודה מתחילתו ועד סופו

 

לעתים קרובות נדרש משמר למציאת פשרה בין שמירה על מראה של היצירה, שמירה על עיצובה המקורי ותכונות החומר ושמירה על עקרון ההפיכות. על קהילת המשמרים מוטלת המשימה על בחירת אסטרטגית שימור מתאימה ויישום מומחיותם המקצועית בהתאם. 

 

שמירת המורשת התרבותית שלנו היא בעלת חשיבות עליונה, אך היא טומנת בחובה אתגרים רבים. קהילת המשמרים מאמצים אתגרים אלה עם תשוקה, מחויבות ומסירות. באמצעות מיזוג אמנות עם מדע, קהילת המשמרים מגינה ושומרת על המורשת התרבותית שלנו גם לדורות הבאים.

 

IMG_6339.jpg
Stained Glass
Brass Door Handle
Still Life Oil Painting
Flower Ring
Stone Gargoyle
Open Book
מקמנוס.JPG
Cleaning Ceramic
אלישבע.jpg
Vintage Oriental Chairs
bottom of page