top of page

הכנס והאסיפה השנתית הכללית- 2020

ניקוי בשימור: תאוריה, פרקטיקה ואתיקה

ניקוי הוא לעיתים קרובות חלק בלתי נפרד מתהליך השימור, המיושם בכל תתי-ההתמחויות באופנים שונים ובגישות שונות. ידוע לכולנו, שניקוי הוא תהליך בלתי הפיך, ובכל זאת אנו מבצעים אותו .

ההחלטות בנושא דרגת הניקוי ,אופן הניקוי, והמראה הסופי המתקבל, מושפעות משלל גורמים:  מצב הפריט, השימוש בו, שיקולים אסתטיים ומבניים, זמן, תקציב ועוד.  כאן נשאלת השאלה, מה אנו מאבדים ו/או מרוויחים כאשר אנו מחליטים לנקות. במסגרת הכנס נדון בנושא, תוך שאיפה לבחון איך ניגשים אל פעולת הניקוי בכל תחום התמחות שימורי וללמוד זה מזה מידע טכני יעיל לשם העשרת ארגז הכלים שלנו.

_SV15501_edited.jpg

הכנס והאסיפה השנתית הכללית- 2019

שימור בישראל- עבר, הווה, עתיד

כנס חגיגי לכבוד 10 שנים להיווסדות הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות

הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות חוגג עשור וקצת להיווסדו. 

לכבוד "שנות העשרה" שבפתח אנו רוצים להיזכר בעשיה המוקדמת

של עולם השימור בארץ ולהסתכל משם אל עבר עתידנו. 

כל דור של משמרים עסק בשימור בהתבסס על הידע, החומרים והשיטות שעמדו לרשותם. עם הצטברות נסיון רב שנים, אנו רוצים לבחון את התפתחות התחום בארץ מבחינת המבנים הארגוניים, מעמד המשמר, שיטות טיפול, שיטות אנליטיות, חומרים, שיטות תיעוד וכו'.

bottom of page