top of page

מפגש חברים ספטמבר 2017- "ביקור בתערוכת "שניים- לואיז בורז'ואה"


בית התפוצות

מפגש החברים לחודש ספטמבר 2017 נערך במוזיאון תל אביב בתערוכת "שניים" של לואיז בורז'ואה.

לואיז בורז'ואה (2010-1911) הייתה מהאמניות המבריקות והמשפיעות ביותר במאה ה–20 ושמה נקשר למודרניות כמו גם לעכשוויות.

במהלך קריירה שנמשכה שבעה עשורים יצרה בורז'ואה גוף עבודות מגוון ומורכב - תמיד דרמטי, כאוב ואישי מאוד, ששילב מיניות ופסיכואנליזה ותרם רבות להתפתחות התאוריה הפמיניסטית.

לראשונה בישראל מציגה התערוכה סקירה מקיפה של עבודתה ומתמקדת בתמה של מערכות יחסים ובפסל המונומנטלי הנדיר שניים (Twosome, 1991).

במסגרת ההדרכה על התערוכה שוחחנו גם על האתגרים של מחלקת שימור במוזיאון בהקמת תערוכה בסדר גודל שכזה.

לאחר ההדרכה, הרמנו כוסית לכבוד השנה החדשה הבאה עלינו לטובה- שנה טובה!

Recent Posts
Archive
bottom of page