top of page

מפגש חברים ספטמבר 2016- "המומיה: סוד החניטה המצרית"


בית התפוצות

מפגש החברים לחודש ספטמבר 2016 התקיים במעבדת הכימיה לשימור מתכות וחומרים אורגניים במעבדות השימור של מוזיאון ישראל בירושלים.

ההדרכה החלה בחלל התצוגה- "המומיה: סוד החניטה המצרית", על-ידי אוצרת התערוכה- גלית בנט דהן אשר סיפרה על ההיבט האוצרותי של תהליך הצגת המומיה במוזיאון. התהליך כלל, בין השאר, את מחקר התקופה, המנהגים והטכניקות של תהליך הקבורה והחניטה, קריאת ההירוגליפים על גבי הארון ועוד.

צוות המשמרים המשיך את ההדרכה בחלל התצוגה ושיתף את חברי הארגון בתהליך השימור של המומיה, ארון הקבורה (סרקופג) ומסיכות הגוף (קרטונג').

צוות המשמרים, בהובלת עירית לב בייט, מנהלת מעבדת הכימיה, חולק לשלושה צוותים:

שימור המומיה- ג'סיקה לוינסקי

שימור הסרקופג- מיכל בלנקט ורונן דוד

שימור חפצי הקרטונג'- מאיה דלנו

הצוות סיפר על עבודת שימור רב-תחומית בין המשמרים, על עבודת המחקר המקיפה של שימור חפצים מסוג זה במעבדות שונות בעולם וכן על הדמיות C.T, אנליזת פחמן 14, שימוש ב-XRF ועוד.

למידע נוסף על תהליך השימור:

Recent Posts
Archive
bottom of page