top of page

מפגש חברים מאי 2016- ביקור ב"בית ביאליק" וב"מוזיאון הבאוהאוס"


מפגש החברים לחודש מאי התקיים ב"בית ביאליק" ו"במוזיאון הבאוהאוס" בתל אביב.

"בית ביאליק"- במפגש ערכנו סיור בביתו של המשורר הלאומי, בו למדנו על סגנון הבניה והארכיטקטורה הייחודית וכן ועבודות השימור שנעשו במבנה.

לינק לאתר "בית ביאליק"- http://beithair.org/about/bialikh/

"מוזיאון הבאוהאוס"- במפגש נפגשנו עם אסתי כהן, האוצרת הראשית של המוזיאון שערכה לנו סיור באוסף והסבירה אודות המבנה והפריטים המוצגים במוזיאון.

Recent Posts
Archive
bottom of page