top of page

קול קורא לכנס והאסיפה השנתית הכללית- 2020

ניקוי בשימור: תיאוריה, פרקטיקה ואתיקה

ניקוי הוא לעיתים קרובות חלק בלתי נפרד מתהליך השימור, המיושם בכל תתי-ההתמחויות באופנים שונים ובגישות שונות. ידוע לכולנו, שניקוי הוא תהליך בלתי הפיך, ובכל זאת אנו מבצעים אותו. 
ההחלטות בנושא דרגת הניקוי ,אופן הניקוי, והמראה הסופי המתקבל, מושפעות משלל גורמים:  מצב הפריט, השימוש בו, שיקולים אסתטיים ומבניים, זמן, תקציב ועוד.

כאן נשאלת השאלה, מה אנו מאבדים ו/או מרוויחים כאשר אנו מחליטים לנקות. במסגרת הכנס נדון בנושא, תוך שאיפה לבחון איך ניגשים אל פעולת הניקוי בכל תחום התמחות שימורי וללמוד זה מזה מידע טכני יעיל לשם העשרת ארגז הכלים שלנו. 


הכנס יתקיים במוזיאון אשדוד לאמנות

ביום שני, ה-17 בפברואר 2020

 

השנה אנו פונים לקבלת הצעות לשני סוגים של הרצאות: 


1. הרצאות באורך של 20 דק' אשר עוסקות בנושאים הבאים: 

  • פרקטיקה של ניקוי:  תהליכים ושיטות מעשיות. ניקוי לשם ניטרול חומציות, הוצאת מלחים, הסרת צבע או חומרים ממסכים, הסרה של השלמות ישנות ועוד.  שימוש בשיטות הדמיה כתחליף לניקוי. 

  • סוגיות והתלבטויות אתיות: מהו נקי? מי מחליט על כך? המשמר ?האוצר, הארכאולוג או בעלי הפריט? האם קיימת שיטת ניקוי "נכונה יותר" מאשר אחרת?  מתי לעצור תהליך ניקוי ומתי לא להתחיל בכלל ? מהו ניקוי יתר? 

  • תחזוקה וניקיון במקומות העבודה, האחסון, והתצוגה:  מקרי מבחן מהם ניתן ללמוד והרגלים שהצלחנו ליישם במקומות העבודה. 

 
2.  מושב "טיפים" קצרים (Tip Session) באורך של 5 דקות: 
השנה אנו מקדישים את המושב האחרון להרצאות  "טיפים" קצרות (Tip session), בהן ניתן יהיה להציג רעיונות מעשיים באופן קצר וממוקד באורך של 5 דקות, עם או בלי מצגת. נושאי הטיפים פתוחים ואינם חייבים להתמקד בנושא ניקוי. 

 

 

המעוניינים להרצות – נא לפנות למייל  iscpcp2016@gmail.com עם הפרטים הבאים:
שם ההרצאה, שם המרצה, שיוך ארגוני ותקציר של ההרצאה-אבסטרקט (עד 300 מילים) ותקציר קורות חיים של המרצה (עד 150 מילים). יש לציין לאיזה סוג הרצאה נרשמים.
 

הגשה עד לתאריך ה- 24/10/2019
 

bottom of page