top of page

קול קורא לכנס והאסיפה השנתית הכללית- 2019

"שימור בישראל- עבר, הווה, עתיד"

כנס חגיגי לכבוד 10 שנים להיווסדות הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות

קורס קיץ 2018

"בדיקות נקודתיות לזיהוי ואבחון חומרים ותהליכי פירוק" 

בהנחיית הגב' ננסי אודגארד

במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2018 התקיימו שני מחזורים של הקורס ל"בדיקות נקודתיות לזיהוי ואבחון חומרים ותהליכי פירוק".

הקורס התקיים בהנחייתה של פרופ' ננסי אודגארד, משמרת מומחית ממוזיאון אריזונה ומרצה בכירה בבית הספר לאנתרופולוגיה באוניברסיטת אריזונה. 

  • בדיקת חומרים אורגניים (כגון חלבונים, צלולוזה ופלסטיק)

  • בדיקת חומרים אנאורגניים (כגון מתכות ומינרלים)

  • בדיקת חומרים על פני השטח כגון שאריות, משקעים, כתמים ולכלוך

  • לימוד הרקע והבנת התהליכים הכימיים ושלבי התגובה המתחוללים בכל בדיקה

  • ניתוח והבנת תוצאות הבדיקה 

את הקורס ליווה פרופ' צבי קורן, מומחה ביישום כימיה מיכשורית  לזיהוי חומרי צבע (צבענים) אורגניים

 ומנהל "מרכז אדלשטיין" לחקר ממצאים עתיקים ומכהן כחבר סגל במחלקה להנדסה כימית

bottom of page