top of page

שימור מונע – קווים מנחים ומידע שימושי   

הגדרה:

שימור מונע (שמירת אוספים) מתייחס לכל פעולה התורמת למניעה או דחייה של התדרדרות במצב נכס התרבות. המטרה העיקרית הינה לזהות ולהפחית את הסכנות הפוטנציאליות למצב נכס התרבות ע"י שליטה על סביבתו.

 

עקרונות כלליים:

 • שימור מונע הינו כל פעולה הננקטת במטרה למנוע נזק ולהקטין את הפוטנציאל לגרימת נזק.

 • שימור מונע מכוון בעיקר למכלול ולאוספים ,לפעולה שאינה טיפול שימור התערבותי ויחידני בפועל.

 • באופן פרקטי שימור מונע מתייחס לאחזקה, אחסנה, ניהול,שינוע ותצוגה של נכס תרבותי.

 

יש לבחון את פעולות המניעה מהמאקרו למיקרו:
 

 1. מעטפת הבנין:
  טיפול ותחזוקה שוטפת וקבועה של המבנה כולל הגג, החלונות, הפתחים והקירות.
   

 2. תכולת הבנין:

  • תצוגה נכונה ובטוחה, שימוש בחומרים בטוחים שאינם פולטים חומרים מזיקים.

  • אחסנה במידוף/ארונות/קופסאות/מגירות המתאימים ובטוחים למוצגים. טיפול ותחזוקה שוטפת של חדרי האכסון, ניטור מזהמים, ניטור מזיקים, שימוש בעטיפות מתאימות למוצג. בדיקה יזומה של האריזות באופן שוטף וקבוע.

  • אזורי טיפול: מיועדים לטיפול בחפצים, אריזה לקראת ניוד, צילום תיעוד ומחקר. רגולציה של כניסת אנשים ועובדים בעת טיפול בחפצים. ריהוט בטיחותי, מרחב ותכנון זרימת התנועה בצורה בטוחה.

  • זיהוי מוקדי סכנה ובדיקתם התכופה: מטבחים (חום, ריחות וזיהום אוויר, מזיקים), מקורות חום (כגון מנועים מסוגים שונים), ארונות חשמל (סכנת שריפה), ברזים וביובים (מקורות זיהום והצפה) צנרת בכלל (דליפה ורטיבות)

  • מניעה והפחתת נזקים על ידי שמירה על נקיון, ניטור והדברת מזיקים במבנה, במחסנים, בתוך הרהיטים, בתצוגה.
    

 3. בקרת אקלים:

ניטור והקפדה על איכות, זרימה וניקיון האוויר ממזהמים חיצוניים ופנימיים

מניעת והפחתת נזקים בעקבות חשיפה לגזים הנפלטים מתוך המבנה: מחומרי ניקוי, חומרי בניה וצבע, ממוצרי עץ, דבקים.

מניעה והפחתת נזקים בעקבות גזים מזיקים החודרים מבחוץ: זיהום אוויר מכלי רכב, ממפעלים , אבק ופיח, ערפיח חומצי וכן הלאה, על ידי מניעת חדירתם למבנה וסינון האוויר .

מניעה והפחתת נזקים על ידי שמירה על טמפרטורה קבועה ככל האפשר, מניעת תנודות חום וקור וכן שינויים בלחות היחסית..

 

בקרת אור:

מניעת והפחתת נזקים בעקבות קרינת אור וקרינה אולטרסגולית ע"י חסימת אור ישיר, סינון מקורות אור חיצוניים, הפחתת כמות ועוצמת האור לכמויות המומלצות בהתאם למוצגים.

 

בטחון ובטיחות:

מניעת גניבות ע"י מערכת התרעה, שמירה קפדנית, שימוש באביזרי בטחון מתוחכמים.

מניעת נזקים ע"י רשלנות והפחתת הסיכון בנפילה/שבירה/תלישה/פגיעה פיזית במוצגים בטעות או בכוונה על ידי מבקרים או על ידי פרסונל (אנשי ניקיון, עובדי תחזוקה) ובעלי מקצוע חיצוניים.

מניעת נזקים על ידי פיתוח, הנחלה והקפדה על הוראות התנהלות קפדניות בתצוגה, בטיפול , באריזה ושינוע של חפצים.

מניעת נזקים על ידי פיתוח תוכנית למצבי חרום.

 

ניטור ובקרה:

ביצוע ניטור שוטף על ידי: ניטור מזיקים, ניטור מזהמים, ניטור התדרדרות, בדיקה תמידית של מצב הטמפרטורה והלחות היחסית. בדיקה תקופתית ועונתית של מקורות האור ורמת הקרינה.

שימת לב יתירה בעונות מעבר, בעת מזג אוויר קיצוני ובמצבי חירום.

 

בעלי המקצוע השותפים לשימור המונע:

משמרים רסטוראטורים, אוצרים ומנהלי אוספים, ממסגרים וטכנאים.

מקבלי החלטות ואחראים על התקציבים: מנהלי המוזיאון, רשמים, גזברים

מקבלי החלטות ואחראים בנושאי בניה, תאורה וקירור: מהנדסים ואדריכלים

כל מי שבאחריותו נכס תרבות מכל סוג

bottom of page