top of page

מפגש חברים ינואר 2017- פרויקט PROMEDHE


בית התפוצות

מפגש החברים לחודש ינואר 2017 נערך במוזיאון ארץ ישראל בנושא: הגנה ושימור של המורשת התרבותית הים-תיכונית (Protecting Mediterranean Cultural Heritage).

פרויקט זה, אשר החל השנה וממומן על ידי האיחוד האירופאי, מאגד 4 מדינות מאזור הים התיכון- קפריסין, ירדן, הרשות הפלסטינית וישראל- ללימוד נושא התגוננות ותגובה לאחר אסון של אתרי מורשת ותרבות מאסונות טבע (עם דגש על רעידות אדמה).

ייחודיות הפרויקט היא שהוא משלב הן מומחים מתחום שימור אתרי מורשת והן מומחי רשויות חירום מכל מדינה. לשמחתנו, בישראל, הפרויקט כולל ייצוג של הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות (בנוסף לרשות העתיקות, המועצה לשימור אתרים, רשות הטבע והגנים ומוזיאון ארץ ישראל).

נציגת ארגון השימור בפרויקט זה היא שרון תג'ר ונציגת מוזיאון ארץ ישראל- סיגל בנצור.

בפגישה שרון וסיגל עדכנו אותנו בפרטי הפרויקט (אשר יסתיים רק בסוף 2017) ושיתפו במידע אותו רכשו בפגישות ובקורס בן השבוע שנערך בסוף נובמבר.

למידע נוסף על פרויקט PROMEDHE:

Recent Posts
Archive
bottom of page