Please reload

Recent Posts

מפגש חברים יוני 2016- ביקור ב"בית התפוצות"

June 29, 2016

מפגש החברים לחודש יוני 2016 התקיים ב"בית התפוצות" לרגל פתיחת האגף החדש.

 

במפגש שמענו אודות עבודות השימור של שלושה משמרים לקראת פתיחת האגף החדש:

עירית לב בייט-פרויקט שימור המודלים של בתי הכנסת

ירמי זטלנד- פרויקט שימור תקרת חודורוב

ניל מקמנוס- פרויקט שימור פריטי נייר עבור האגף החדש

 

 

קישור לאתר בית התפוצות: 

http://www.bh.org.il/he/

 

 

 

 

Please reload

Please reload

Archive