December 3, 2017

מפגש החברים לחודש נובמבר 2017 נערך באתר "ההרודיון".

אתר ההרודיון הנו אחד האתרים המרתקים  והמיוחדים בארץ, הוא נחפר ונחקר שנים רבות ועדיין צופן בחובו הפתעות ומסתורין.

שימור האתר, על שלל הממצאים המבניים  הדקורטיביים והחפצים שנמצאו בו, גם הוא מרתק ומיוחד. בין השאר נמצאו...

Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload