September 1, 2017

מפגש החברים לחודש ספטמבר 2017 נערך במוזיאון תל אביב בתערוכת "שניים" של לואיז בורז'ואה.

לואיז בורז'ואה (2010-1911) הייתה מהאמניות המבריקות והמשפיעות ביותר במאה ה–20 ושמה נקשר למודרניות כמו גם לעכשוויות.

במהלך קריירה שנמשכה שבעה עשורים יצרה בורז'ואה גוף עבודות מגוון ומורכ...

Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload