July 1, 2017

במפגש החברים לחודש יולי 2017 שמענו את הרצאתו המרתקת של מר וולסון הורי אודות- Excavation of Lindow Man.

מר וולסון הורי (אינפורמציה על המרצה ניתן למצוא בקישור- info@horie.co.uk) הוזמן על-ידי ארגון השימור להנחות את קורס הכימיה למשמרים לשנת 2017.

במסגרת ביקורו הרצה הורי לחב...

Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload