March 6, 2017

מפגש החברים לחודש מרץ 2017 נערך במוזיאון ארצות המקרא בתערוכה: "בין דוד לגוליית- חידת קיאפה".

חורבת קיאפה ממוקמת בעמק האלה ונחפרה בין השנים 2007 - 2013 בניהולם של פרופסור יוסי גרפינקל מהאוניברסיטה העברית וסער גנור מרשות העתיקות.

האתר שזמנו מימיו של דוד המלך, נחרב והותיר...

Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload