June 29, 2016

מפגש החברים לחודש יוני 2016 התקיים ב"בית התפוצות" לרגל פתיחת האגף החדש.

במפגש שמענו אודות עבודות השימור של שלושה משמרים לקראת פתיחת האגף החדש:

עירית לב בייט-פרויקט שימור המודלים של בתי הכנסת

ירמי זטלנד- פרויקט שימור תקרת חודורוב

ניל מקמנוס- פרויקט שימור פריטי נייר עבור האג...

Please reload

פרסומים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload